Genstartspuljen (først til mølle)

25.11.2021 Forfatter: Fritid / IBK

Ansøg om tilskud fra Genstartspuljen (kræver login)


Mange foreninger oplever, at de har mistet medlemmer og frivillige under Covid-19 nedlukningen. På denne baggrund oprettes Genstartspuljen til at understøtte en god genstart af foreningslivet med fokus på den frivilliges betydning for at få medlemmerne tilbage i foreningerne.
 
Hvad kan der søges til?
Der kan søges til arrangementer, hvor formålet er at samle de frivillige og give dem en god oplevelse af fællesskabet i foreningen og fremhæve deres vigtige rolle for foreningens medlemmer. Det er vigtigt at arrangementerne udover det sociale aspekt, også har en faglig vinkel. Der kan ansøges om op til 200 kr. pr. deltager/frivillig og maksimalt 8.000 kr. pr forening.
 
Eksempler på fagligt indhold kunne være:
• Foredrag om fx motivation eller mental træning
• Oplæg med fokus på faglighed - fx idræts input
• Procesdag med ekstern konsulent med fokus på rekruttering og pleje af frivillige
• Foreningsudviklingsdag
 
Kombineret med det faglige input kan deltagerne inviteres til en social aktivitet som fx fællesspisning, teambuilding, fodboldgolf eller lignende.
 
Der kan IKKE søges til:
• Alkohol
• Drift og underskud i foreningen
• Transport
• Materialer og nyt udstyr
• Individuelle gaver til frivillige og medlemmer

Hvordan kan der søges?
Genstartspuljen skal ansøges via Aktiv Ikast-Brande (www.aktivikastbrande.dk) og der er løbende ansøgning og det er først-til-mølle. Der gives svar på ansøgningen senest fem hverdage efter, at den er modtaget hos Fritid. Puljen er åben året ud eller indtil alle midler er udmøntet.