Nyt Fritidsråd i Ikast-Brande Kommune

16.06.2022 Forfatter: Ikast-Brande Kommune

Billede af fritidsrådet i Ikast-Brande Kommune. Fra venstre mod højre og startende bagerst: Flemming Staal, Bjarne Raabjerg (formand), Louise Kjærsgaard Bertelsen (næstformand), Inge Kristiansen, Ole Dinis Jensen, Inge Dinis, Michael Koch, Morten Colbert, Helle Mathiasen, Kirsten Hoffmann og Elisabeth Pedersen (ikke på billedet).

Formålet med Fritidsrådet i Ikast-Brande Kommune er at sætte retning for og udvikle folkeoplysningen i hele kommunen. Fritidsrådet afholder årlige temamøder for og i fællesskab med foreninger, relevante organisationer og borgere.

Fritidsrådet er nedsat i henhold til folkeoplysningslovens § 35 stk. 2 og er høringspart overfor Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget i forhold til

1) folkeoplysningspolitikken i kommunen,

2) kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed,

3) kommunens tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed.

Derudover råder Fritidsrådet over en årlig udviklingspulje på 300.000 kr., som rådet kan administrere efter egne retningslinjer og eventuelle temaer.