Opfordring til afvikling af aktivitet med øget fokus på smitteforebyggende foranstaltninger

30.11.2021 Forfatter: Fritid / IBK

Opfordringerne vil alene gælde for aktiviteter for børn, som går i dagtilbud/grundskole mv. og i kommuner og sogne med høj smitte. Grænseværdierne for høj smitte er følgende:

  • I en kommune anses smitten for at være høj, når der er 400 smittede eller flere pr. 100.000 indbyggere samt mindst 20 smittetilfælde med COVID-19 i de seneste syv dage.
  • I et sogn anses smitten for at være høj, når der er 800 smittede eller flere pr. 100.000 indbyggere, mindst 20 smittetilfælde de seneste syv dage samt en positivprocent på mindst 3.

Opfordringerne i idræts- og foreningslivet mv. er følgende:

Foreningsaktiviteter, træning, kampe, turneringsaktiviteter, stævner mv. kan fortsat gennemføres med øget fokus på smitteforebyggende foranstaltninger, herunder:

  • Opfordring til, at alle møder op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten.
  • Opfordring til så vidt muligt at afholde aktiviteter, herunder sociale arrangementer, inden for mindre og faste grupper/hold, hvor dette kan gøres som en naturlig del af aktiviteten.
  • Opfordring til så vidt muligt at aflevere og hente børn udendørs. Forældre og andre voksne opfordres endvidere til at holde afstand. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.

Læs mere i nyheden på Kulturministeriets hjemmeside her.

Opfordringerne er tiltænkt som vejledning til, hvordan aktiviteterne kan gennemføres med øget fokus på smitteforebyggelse. Det skal derfor understreges, at det ikke er opfordringer til aflysninger af aktiviteterne. Opfordringerne i idræts- og foreningslivet mv. skal desuden forstås som overordnede og generelle opfordringer med mulighed for lokal tilpasning. Det er derfor op til den enkelte forening, branche mv. at oversætte opfordringerne, så de passer til virkeligheden i de enkelte aktiviteter.