Tilskudsberettigede og ikke-tilskudsberettigede udgifter ifm. lokaletilskud


 

Type

Tilskudsberettiget

Ikke tilskudsberettiget

1.

Renter af prioritetsgæld

Renteudgifter
Administrationsbidrag

Afdrag
Gebyrer
Stempeludgifter
Depositum
Morarenter
Øvrige udgifter ved låneoptagelse og omlægning

2.

Lejebeløb

Årlig leje jf. lejekontrakt til lokaler, hvor der er folkeoplysende aktivtet

Lejeudgift til garate, redksabsrum m.v.

3.

Skatter, afgifter og forsikringer

Ejendomsskatter
Skorstensfejning
Rottebekæmpelse

Vandafgift
Spildevansafgift

Renovation

Oliefyrsabonnement

Slamsugning

Bygningsforsikring for egne bygninger

Lovpligtig arbejdsskadeforsikring for rengøringspersonale

Telefonabonnement

TV-licens

Løsøreforsikring

Erhvervsforsikring

Øvrig ansvarsforsikring

Øvrig arbejdsskadeforsikring

4.

Almindelig vedligehold (ikke forbedringer)

Lister

Plader
Søn

Maling/olie

Fugemasse

Flis til ridehalsbund
Reparationsudgifter/timer
El-pærer

Pensler

Tapet

Småting købt i byggemarked og selv sat op

Nøgler/låsesystemer

Ildslukkere

Alm. Reparationer af yderdøre, loft, vægge, vinduer, gulv, komfur, håndvask og toilet.

Udgifterne bliver til ”Ekstraordinær Lokaletilskud” når:

 

Gulvbelægning skiftes

Døre og vinduer udskiftes

Fast inventar udskiftes

Fyr udskiftes

Vægge flyttes

Der efterisoleres

5.

Opvarmning og belysning

Vand
El

Varme

 

6.

Rengøring og fornødent tilsyn

Gulvspand

Klude

Koste

Støvsugerposer

Wc-rens

Skraldeposer

Affaldsvogn og rengøringsmidler

Lønudgift (dokumenteret indberettet til SKAT)

Leje af måtter

Vinduesvask ved firma

Lønudgifter/honorar til ekstraordinært tilsyn med lokaliteter udenfor dagtimerne (lovpligtige eller af sikkerhedsmæssige årsager – tilsyn skal kunne dokumenteres)

 

Specielle forhold – evt. opbevaring af våben eller ekstraordinært kostbart materiale – dog jf. reglerne for ”Ekstraordinært Lokaletilskud”. Dette gælder også oprettelse og drift af akarnsystemer.

 

Ved krav om ændringer i installationer, lovliggørelse af forhold mm., skal der altid søges i puljen til ”Ekstraordinært Lokaletilskud”.

Håndsæbe

Toiletpapir

Køkkenruller

Viskestykker

Håndklæder

Servietter

Duftblokke

Vaskepulver

Kaffefiltre

Opvaskebaljer

Plastbægre m.v.

 

Lønudgifter/honorar (eller dele af lønudgifter) til trænere, ledere, ansatte i klubhuse eller administratorer i foreninger)