Lokalebooking i Ikast-Brande Kommune


-> Bemærk at du ved lokalebooking i Ikast-Brande Kommune forpligter dig til at overholde gældende retningslinjer <-

I Ikast Brande Kommune kan en godkendt forening låne lokaler til brug af afholdelse af folkeoplysende foreningsaktiviteter, som er godkendt af kommunen.

Det er ikke muligt at låne/leje kommunale lokaler til brug for kulturelle fejringer eller festivaler, idet dette vurderes at høre under kommercielle/private arrangementer.


Lokaletype Frekvens Gebyr 2022 Gebyr 2023

Svømmehal
Pr. time 153 kr. 157 kr.

Idrætshal
Pr. time 119 kr. 122 kr.

Lille hal / gymnastiksal / multisal / samlingssal
Pr. time 84 kr. 86 kr.

Øvrige lokaler
Pr. time 35 kr. 36 kr.

Manglende afbooking
Pr. gang 338 kr. 347 kr.