Du er ved at oprette en bruger på Aktiv Ikast-Brande


Vær opmærksom på, at du ikke kan logge ind på Aktiv Ikast-Brande, før vi har godkendt din brugeroprettelse. Du vil modtage en e-mail om dette. 

Kommunale afdelinger bedes kontakte jokem@ikast-brande.dk før oprettelse af bruger. 

Vær opmærksom på at vi ikke godkender private og kommercielle oprettelser, hvis du er i tvivl kontakt jokem@ikast-brande.dk inden oprettelse. 

Er du usikker på, om din forening eller gruppe allerede er oprettet? Hvis I er oprettet, vil I være synlige på Foreningsoversigten.

Mangler du adgang til en allerede eksisterende forening, kontakt da Fritid på tlf. 9960 4150 eller fritid@ikast-brande.dk.


 

Type af bruger
 • *
 • *
Stamoplysninger
 • *
 • *
 • *
 • *
Vælg dit brugernavn og adgangskode
 • *
 • Angiv ny adgangskode

  Din adgangskode skal være på mindst 8 tegn;

  Derudover skal din adgangskode opfylde mindst 3 af nedenstående regler:

  • Mindst ét lille bogstav (a-å)
  • Mindst ét stort bogstav (A-Å)
  • Mindst ét tal (0-9)
  • Mindst ét specialtegn (!,#,%,&,mm.)

Sådan behandler vi dine personoplysninger

I forbindelse med at du opretter dig som bruger i Ikast-Brande kommunes bookingsystem har Ikast-Brande kommune modtaget personoplysninger om dig, som vi er dataansvarlig for. Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Kommunikation i forbindelse med en booking (bekræftelse, afbooking og anden kommunikation)
 • Udsendelse af nyheder i forhold til bookingsystemet om opgaver relateret hertil

Grundlag for behandling og kategorier af personoplysninger

Grundlaget for behandling af dine oplysninger er databeskyttelsesloven artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke). Vi behandler personoplysninger om dig i kategorien almindelige personoplysninger (navn, mail og telefonnummer).

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til parter på den facilitet i Ikast-Brande kommune du har booket, for hvem det er relevant at vide, at du benytter et givent lokale/areal. Du vælger selv i din profil om du ønsker at offentliggøre oplysningerne på den offentlige bookingportal.

Opbevaring af dine personoplysninger

De personoplysninger, som vi indsamler og behandler er omfattet af kommunens journaliseringspligt. Oplysninger bliver som udgangspunkt opbevaret i 5 år efter sagens afslutning, medmindre andet følger af gældende lovgivning.

Tilbagetrækning af samtykke

Dit samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage ved henvendelse til kf@winkas.dk. Trækkes samtykket tilbage, vil vi ikke fremadrettet behandle personoplysningerne til de angivne formål. En tilbagetrækning af samtykket berører ikke brugen af personoplysninger, som allerede har fundet sted forud for tilbagetrækningen.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 – 18 og 20 - 21 en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig, hvilket du til enhver tid kan rette henvendelse om:

 • At blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse
 • Indsigt i behandlingen af personoplysninger.
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger
 • Berigtigelse, sletning, begrænsning eller udlevering af personoplysninger.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28. 5., 1200 København K,  Tlf. 3319 3200 eller via mail dt@datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via sikker forsendelse via borger.dk, databeskyttelse@winkas.dk, eller brev til Ikast-Brande Kommune, att: databeskyttelsesrådgiver.

Du kan læse mere på https://www.winkas.dk/databeskyttelse. Ikast-Brande Kommune har ansat en databeskyttelsesrådgiver, som understøtter, at organisationen lever op til de databeskyttelsesretlige regler. Herudover vejleder og rådgiver hans også kommunens medarbejdere i en sikker håndtering af personoplysninger i henhold til databeskyttelsesforordningen samt hjælper borgere med spørgsmål om og kommunens håndtering af databeskyttelse.

Ikast-Brandekommune har ansat en databeskyttelsesrådgiver, som understøtter, at organisationen lever op til de databeskyttelsesretlige regler. Herudover vejleder og rådgiver hans også kommunens medarbejdere i en sikker håndtering af personoplysninger i henhold til databeskyttelsesforordningen samt hjælper borgere med spørgsmål om og kommunens håndtering af databeskyttelse.

Hvis du har konkrete spørgsmål til vores håndtering af dine personoplysninger eller dine rettigheder i henhold til EU's databeskyttelsesforordning (GDPR), er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Se kontaktoplysninger nederst på siden her.

Databeskyttelsesrådgiveren kan hjælpe med:

- spørgsmål om Ikast-Brande kommunes håndtering af dine personoplysninger
- spørgsmål om dine rettigheder i henholde til EU's databeskyttelsesforordning (GDPR).

Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe med:

- den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som fagområderne træffer.
- vejledning om regler eller praksis på fagområde.
- kan ikke tage stilling til, om der er begået fejl i forbindelse med sagsbehandlingen, udførelsen af praktisk hjælp m.v.
- kan ikke ændre en afgørelse, som kommunen har truffet.
- kan ikke bistå med at formulere klager over kommunen til relevante klageorganer.